Thomas Woschnick er med sine grammofoner repræsentant for perfektion. Alt udvikles og produceres på egen fabrik, hvor standarden er produktionstolerance på 1/100 del. Kompleksiteten i aftastning og signal transmission kan ikke undervurderes hvis målet er optimal lyd gengivelse. TW udvikler sine produkter med fokus på korrekt dimensionering af enkeltdelenes rolle i konstruktionen. Sidstnævnte fordi en grammofon bør være at betragte som et lukket “kredsløb”,  hvori alle led kan påvirke det svage signal fra pick-uppen. Alle komponenter i en TW grammofon er derfor nøje afstemt i forhold til komponenternes egen-resonans ud fra masse og beskaffenhed, med det overordnede formål at ramme en præcis balance i gengivelsen. Derved sikres en sjælden grad af “liv”, “vægt” og “transparens” som er kendetegnet ved gengivelsen fra en grammofon fra TW-acoustic.