Thomas Woschnick er med sine grammofoner repræsentant for moderne tids højest opnåelige standard inden for området. Alt udvikles og produceres på egen fabrik, hvor standarden er produktionstolerance på 1/100 del!! Udvikling pågår i en samtidig forståelse for kompleksiteten omkring aftastning og signal transmission, med fokus på balance imellem under og overdimensionering. Sidstnævnte fordi en grammofon bør være et lukket “kredsløb”, men hvori alle led kan påvirke det svage signal fra pick-uppen. De enkelte modeller i programmet er derfor nøje afstemt i forhold til komponenternes egen-resonans ud fra masse og beskaffenhed, med det overordnede formål at ramme en præcis balance i gengivelsen mellem “liv”, “vægt” og “transparens”.